Armoede en geweld

Armoede en geweld

Adriaen van de Venne
1635

Olie op paneel

338 x 500 mm

Een forse man in een rode trui is op zijn rug gevallen, hij heeft al enkele tanden verloren. Aan de rechterzijde staat een man met opgeheven stok op het punt hem een flinke klap te geven, maar hij wordt tegengehouden door een man aan zijn rechterzijde die op zijn beurt een stok tegen zijn borst duwt. Aan de linkerzijde staat een jongen die geschokt twee handen voor zijn mond slaat met achter hem twee jammerende vrouwen die hun armen wanhopig in de lucht steken.

 

Het geheel speelt zich af op een grond bezaaid met stro  en een grommende hond. Rechts onder staan de woorden “ALL-ARM” geschreven. Deze spreuk komt vaker voor op werken van Van de Venne en betekent zoiets als “allen arm”, waarmee Van de Venne het bedelvolk in het algemeen bedoelde.

 

Dit schilderij is vervaardigd door Adriaen van de Venne (1580-1662). Van de Venne schilderde en tekende veel voorstellingen van boeren en bedelaars, deze hebben vaak karikaturale eigenschappen. In 1635 publiceerde hij “Tafareel van de belacchende werelt”. Dit tweehonderdtachtig pagina’s tellende boekwerk was een satire in vers en prent op het barbaarse gedrag van boeren en bedelaars. Hij vervaardigde zijn werken voor de hogere klasse, door te kijken naar primitieve voorstellingen van boeren en bedelaars voelden zij zich ontwikkeld en beschaafd. Tegelijkertijd dienden de voorstellingen en spreuken als waarschuwing tegen de gevolgen van immoreel gedrag.

Objectnummer: 209